NL  FR  DE  EN  

Nationale richtlijnen voor de klinische praktijk van het College voor Oncologie

De nationale richtlijnen voor de klinische praktijk worden in de eerste plaats ontwikkeld voor artsen en andere zorgverstrekkers met als doel hen te ondersteunen in de zorg voor de kankerpatiënt. 

 

Een deel van de huidige richtlijnen werden ontwikkeld i.s.m. het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Dit gebeurt door het aanpassen van (inter)nationale richtlijnen naar de Belgische context d.m.v. de formele methodologie van de ADAPTE-groep, een internationale groep van richtlijnontwikkelaars en onderzoekers. De ADAPTE-methodologie bestaat uit drie grote fasen:
1. Set-up fase: een overzicht van de taken die voltooid moeten worden voor de start van de adaptatie fase.
2. Adaptatie fase: identificatie van specifieke klinische vragen en beschikbare richtlijnen, beoordeling van de evidentie, besluitvorming rond de aanpassing en voorbereiding van een draft richtlijn.
3. Finalisatie fase: feedback van belanghebbenden die worden beïnvloed door de richtlijn, overleg met de participanten in de adaptatiefase, review en bijstelling van de richtlijn en het creëren van een einddocument.

Een ander deel van de richtlijnen werd ontwikkeld door een multidisciplinaire richtlijnontwikkelingsgroep zonder de methodologische ondersteuning van het KCE.

 

Lopende updates en nieuwe richtlijnen

  • Update richtlijnen voor neuro-oncologie (verwachte einddatum: december 2014)
  • Update richtlijnen voor ovariumkanker (verwachte einddatum: mid 2015)
  • Update richtlijnen gynaecologische tumoren (verwachte einddatum: najaar 2016)
  • Kwaliteitsindicatoren longkanker (verwachte einddatum okt 2015)
  • Kwaliteitsindicatoren KNO (sept 2016)

 

Nationale Richtlijnen per tumorlokatie